KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
e-shop zdarma Bazar NB
e-shop zdarma Výpočetní technika
e-shop zdarma Zboží nezařazenéReklama:

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.prodejnotebooku.cz, jehož provozovatelem je firma NOTEBOOK system Břetislav Frühauf, sídlem: 28. Října 209, 709 00  Ostrava-Mar. Hory; IČ:63732912, DIČ: CZ6512250569.  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel nebo podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele 634/1992, Sb.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2. Osobní údaje

Při koupi zboží v našem internetovém obchodě po Vás budou vyžadovány Vaše platné identifikační údaje. Tyto údaje jsou pro vystavení daňového dokladu a doručení zboží nezbytné. Za problémy vzniklé špatným či neúplným vyplněním údajů nenese firma NOTEBOOK system Břetislav Frühauf zodpovědnost. Dále prohlašujeme, že veškeré osobní údaje uložené v naší databázi jsou považovány za přísně důvěrné a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. je podle toho s nimi nakládáno. V žádném případě tyto údaje nikomu neposkytujeme ani s nimi jinak nenakládáme a má k nim přístup pouze odpovědná osoba. Firma NOTEBOOK system Břetislav Frühauf navíc tyto údaje z databáze odstraní, kdykoliv o to bude požádána.

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům. Pokud bude kupující požadovat změnu či odstranění svých os. údajů, informuje o tom prodávajícího na e-mail info@notebooksystem.cz

Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

3. Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je považována za návrh kupní smlouvy a kupní smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením objednávky ze strany prodávajícího potvrzovacím e-mailem. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

4. Zrušeni smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo za určitých nepředvídatelných okolností objednávku zrušit. Těmito okolnostmi je zejména: zboží v okamžiku vyskladnění již není na skladě, zboží již není na skladu dodavatele, dodavatel podstatnou měrou změnil cenu zboží apod. V takových případech je prodávající povinen informovat kupujícího a ten má právo od kupní smlouvy odstoupit. Kupující může také objednávku zrušit před odesláním zboží a to e-mailem zaslaným na info@notebooksystem.cz

5. Ceny, platby a dodací podmínky

Ceny jsou platné v momentě objednávky. Prodávající si ve výjimečných případech vyhrazuje právo na změnu ceny. O této skutečnosti bude spotřebitel před expedicí zboží informován a pokud se s prodávajícím nedohodne jinak, může od kupní smlouvy odstoupit. Pro kontrolu bude spotřebiteli zaslán potvrzující e-mail s novými údaji. Daňový doklad spolu se záručním listem a všemi ostatními doklady bude poté kupujícímu zaslán společně se zakoupeným zbožím. V případě os. převzetí se doklady předávají při zaplacení. Při nákupu nad 10 000,- Kč je nutná minimální záloha ve výši 30% z celkové ceny.

V internetovém obchodě
 www.prodejnotebooku.cz má spotřebitel možnost dodání a platby těmito způsoby:

·         Dobírkou - cena za zboží je uhrazena při předání zásilky zástupci přepravní společnosti.

Objednané zboží Vám bude doručeno Českou poštou formou obchodního balíku na dobírku. Za tuto službu bude kupujícímu připočteno k celkové ceně 150,- Kč. Zboží bude Českou poštou doručeno násl. prac. den po odeslání.

·         Osobní odběr - Zboží je možné vyzvednout osobně v kamenné prodejně na ulici 28. října 209, 709 00  Ostrava Mariánské Hory

6. Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

V souladu se zákonem má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu. Rozhodne-li se kupující v této lhůtě od kupní smlouvy odstoupit, bude mu vrácena kupní cena. Pokud se kupující rozhodne od smlouvy odstoupit, doporučujeme o tom informovat prodávajícího prostřednictvím e-mailem: info@notebooksystem.cz. Kupující poté do 10ti dnů zašle zboží zpět doporučeně. Zboží zaslané zpět na dobírku nebude přijato. Pro hladký průběh také doporučujeme zaslat průvodní dopis, kopií faktury popř. i číslo bankovního účtu na které si přejete vrátit peněžní prostředky. V případě, že vrácené zboží bude poškozené, nebude úplné nebo zda bude viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči kupujícímu náhradu škody.

7. Vrácení peněz

Při odstoupení od smlouvy budou peníze kupujícímu vráceny dle jeho přání buď hotově v kamenné prodejně na ulici 28. října 209, nebo převodem na bankovní účet. Peníze budou vráceny dle zákona nejpozději do 30 dnů od momentu odstoupení od smlouvy.
Pokud spotřebitel zaplatil za zboží předem a objednávka nemůže být ze strany prodávajícího realizována, informuje o tom prodávající kupujícího telefonicky nebo na e-mail uvedený v objednávce. Nejpozději do 7 dnů od informování budou poté peněžní prostředky kupujícímu vráceny na bank. účet.

8. Záruka, reklamace a rozpor s kupní smlouvou

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Pokud není v záručním listě stanoveno jinak, je zboží v zákonné lhůtě 24 měsíců. Případné reklamace budou řešeny individuálně k Vaší spokojenosti v souladu s právním řádem ČR.

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout a pokud zjistí vady, je o tomto povinen informovat prodávajícího. O nejbližším servisním středisku se můžete informovat telefonicky nebo e-mailem.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Doporučený postup při reklamaci:

1.     informujte nás e-mailem na info@notebooksystem.cz nebo telefonicky na čísle 776 612 532

2.     zboží zašlete jako doporučený balík (nikoliv na dobírku) na naši adresu.

3.     o průběhu reklamace Vás budeme informovat e-mailem nebo telefonicky.

 

10979 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!